page banner

Riešenie pre obchod s okuliarmi

Brány sú inštalované pri vstupe do predajne, množstvo brány je určené šírkou vstupu a typom brány.

Typ Značka a štítok EAS

Etagtron poskytuje veľa rôznych druhov štítkov a štítkov na okuliare, ktoré vyhovejú rôznym potrebám.

Bezpečnostná značka

1

Bezpečnostný štítok

2

Ako odstrániť štítky alebo deaktivovať štítky?

4

Po zaplatení môžete tieto zabezpečenie odstrániť z článkov pomocou nášho odpojovača alebo deaktivátora.

Množstvo odpojovača alebo deaktivátora sa určuje podľa množstva pokladne.

1

Pomocou magnetického odpojovača odstráňte štítok magnetického zámku. Pre štítok je tu deaktivátor na odmagnetizovanie.